CadIS7

20.06.2017 | Публикувано в Новини

Най-популярният софтуер за кадастър и земеделие CadIS7 вече е на пазара с нов визуален интерфейс, значително повишено бързодействие при изобразяването на графични елементи и огромен набор от нови възможности.

Нов визуален интерфейс

CadIS7 идва с нов, модерен интерфейс, който не само прави продукта да изглежда по-приятно, но и отговаря на съвременните хардуерни изисквания, наложени от новите модели монитори с високи резолюции (4K), както и от новата операционна система Windows 10, която ги поддържа.

Улеснения в работата на потребителите

CadIS7 предлага по-опростен потребителски интерфейс за управлението на табличната информация. Функциите за филтриране и анализиране на данните са значително улеснени, което позволява по-бърза и по-ефективна работа.

Добавени са прозрачности при изображението на обектите на картата. Увеличен е наборът от стандартни щриховки при запълване на обектите и е добавена възможност за създаване на модели на запълване, дефинирани от потребителя. Вече е възможно при оцветяване на картата потребителите да използват над 16 милиона цвята, а при мащабирането са въведени нива на видимост, т.е. потребителят може да определи при какъв мащаб даден елемент да бъде видим на картата.

Добавен е модул „Административна карта на България“, включващ държавни, областни, общински и землищни граници.

За земеделците

Различните функционалности в модул „Земеползване“ са разделени в няколко панела:

  • Панел „Идентификация на земеделските парцели (ИЗП)“ включва работата с физически блокове и легитимни площи
  • Панел „Правно основание“ – всички дейности по изготвяне на споразумения за ползване
  • Панел „Земеползване“ включва блоковете земеделска земя, мероприятия, обследвания, торове, препарати и т. н.

За кадастъра

Във връзка с промените на CAD формата за обмен на данни, версия 4.0.3, е реализирана съвместимост на слоевете „Защитени зони“, „Черноморско крайбрежие“, „Подземен кадастър“ с новия формат.

Реализирана е пълна поддръжка на координатна система КС 2005 Кадастрална. CadIS поддържа и пълна съвместимост на трансформациите на координатните системи с официалния софтуер на Агенцията по кадастър BGSTrans. CadIS7 работи с точност в рамките на 0.001 мм, като е запазено традиционното за продукта високо бързодействие.

Специални отстъпки при надграждане на версията на CadIS!

Само до 1 ноември 2017 г. ползвателите на лицензи на CadIS, конфигурирани със закупените модули, могат да ползват специални отстъпки за надграждане до CadIS7, а именно:

  • Лицензи, закупени след 1 юни 2016 г. се надграждат безплатно;
  • Лицензи за CadIS6, закупени преди 1 юни 2016 г. ползват 30% отстъпка от стандартната цена за надграждане на CadIS от версия 6 до версия 7;
  • Лицензи за CadIS5 ползват 30% отстъпка от стандартната цена за надграждане на CadIS от версия 5 до версия 7;
  • При закупуването на нови лицензи и модули се ползва 20% отстъпка от стандартната цена на лиценза/модула.

Отстъпките до 1 ноември 2017 г. не могат да се комбинират с отстъпките за количество.