20.02.2019 | Публикувано в Новини

Публикуван е нов електронен вариант на Анкетна карта и Анкетен формуляр за регистрация на земеделски стопани

На 15.02.2019 Министерството на земеделието, храните и горите публикува на сайта си нов електронен вариант на Анкетна карта и Анкетен формуляр за регистрация на земеделски стопани по Наредба №3 от 1999г.

На същата страница са налични и Образец на Декларация за извършване на дейности с първични фуражи за попълване от земеделския стопанин, Инструкция за попълване на таблица 2 от Анкетния формуляр, Образец на Анкетен формуляр за попълване от земеделския стопанин и Образец на Анкетна карта за попълване от земеделския стопанин.

Как CadIS може да помогне на земеделските производители да попълнят най-трудоемката част от нужната информация вижте тук.