Кадастрална карта и кадастрални регистри

14.05.2019 | Публикувано в Новини

След възложително писмо от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, екипът на Ленд дейта център ООД разработи нова версия на тестващата програма Cad4Test, която успешно се ползва за проверка на цифровите модели на кадастрални карти и регистри в CAD формат в продължение на 10 години.

Новата версия е базирана на ядрото на CadIS v.6 и отразява въвеждането на формата CAD v.4.02. Освен реализацията на промените в CAD-формата, е повишено значително бързодействието на зареждането на CAD файловете и е премахнато ограничението за размера им.

Ленд дейта център ООД е партньорска фирма, която създава кадастрални карти и регистри на редица землища в България, включително и на най-големите градове – Пловдив и няколко района на София.

Можете да изтеглите изпълнимия файл на тестващата програма Cad4Test от тук.

Новости във версия 6.1.4

  • Коригирана е грешка при визуализацията на точките от геодезическата основа.

Новости във версия 6.1.2

  • Коригирана е грешка при идентификация на контролните точки.

Новости във версия 6.1.1

  • Разрешен е печатът на списъка с грешките.

Новости във версия 6.1.0

  • Добавен е тест на CAD версии 4.01 и 4.02, включващи координатна система 2005 и слой „Черноморско крайбрежие“.
  • Премахнато е ограничението за размера на файловете.
  • Значително е подобрена скоростта на четене на CAD файлове и на тестването на данните.