25.08.2023 | Публикувано в Новини

CadIS може автоматично да създава масиви за осигуряване на правно основание за площи по ДЗЕС 8 – непроизводствени площи и особености на ландшафта.

Преди стартирането на функцията трябва да са направени масивите Реални граници!

В МПО ДЗЕС влизат части от имотите, които са извън МПО, които имат части в МПО и са целите декларирани.

Ако тези масиви граничат само със стандартни масиви на един ползвател, то той се настанява автоматично в МПО ДЗЕС, което се проверява при теста на споразумението.

В края на командата съседните МПО ДЗЕС на един ползвател се обединяват в един общ масив.

Ако МПО ДЗЕС граничи със стандартни масиви на различни ползватели, не се извършва автоматично настаняване и оператора трябва да прецени кой ползвател да се настани, както и дали да се дели/променя масива ДЗЕС.

След създаването на МПО ДЗЕС, те трябва да се прегледат и да се изтрият или редактират тези, които могат да влязат в споразумения с други НТП или имотите с други НТП се декларират от собствениците им.

Масиви ДЗЕС се създават само за доброволни споразумения, като те не влизат в балансите, не дават право на ползване на бели петна и не се плащат, но излизат в споразумението за ползване и се експортират в ZIP файла за зареждане в програмата Ферма.