Очертаване за ИСАК спрямо легитимния слой

29.03.2024 | Публикувано в Новини

Публикувана е Заповед №РД 09-220 от 08.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателен специализиран слой „Физически блокове“, включително обхват на площи по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „з“ от Наредба №105 от 2006 г., за кампания 2023 г.

Публикувана е и Заповед №РД 09-200 от 01.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателен специализиран слой за 2024 г. „Постоянно затревени площи“.

Земеделските стопани, подали възражения в периода 05-16 февруари 2024 г., могат да се информират за резултатите от тяхното разглеждане в Система за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция .

Данните за слоевете са публикувани в цифров вид на сайта на МЗХ. От връзката Географски обхват на специализираните слоеве от СИЗП за Физически блокове (ФБл), Площи, допустими за подпомагане (ПДП) и Постоянно затревени площи (ПЗП)“, потребителите могат да си свалят файловете за всяка област по отделно.