Версия 5.x на CadIS вече не се развива и не се поддържа. Вместо нея препоръчваме преминаването към актуалната в момента версия 9. Клиентите, които все още ползват версия 5.x, могат да актуализират своята версия до 5.55.0, която е последната от фамилията CadIS 5, от тук.

Последната версия на CadIS 5 Server е 5.4, която можете да изтеглите от тук.

Последната демо версия на CadIS 5 можете да изтеглите от тук.

За проследяване на развитието на възможностите на продукта, предлагаме кратък исторически преглед на нововъведенията във версия 5.x.

Новости във версия 5.55.0

 • Актуализирана е номенкатурата за ЕКАТТЕ.

Новости във версия 5.54.10

 • Коригирано е изписването на височината на изолиниите в техните атрибути.
 • Добавен е вход от XML файл на Magellan в GPS менюто.

Новости във версия 5.54.9

 • Коригирана е кирилизацията на заглавията на колоните при показване в табличен вид.

Новости във версия 5.54.8

 • Изчисляването на сеченията на имоти-проекти и имоти-история не прави корекция на засечените площи.

Новости във версия 5.54.7

 • GPS менюто е реорганизирано.
 • Добавена е нова функционалност за работа с GPS данни и файлови формати.
 • Коригирани са булевите операции с полигони.

Новости във версия 5.54.6

 • Ускорена е цялостната работа на системата.
 • Диалозите за избор на файл са променени.
 • Коригирано е четенето на схеми от CAD4.
 • Коригиран е изходът на атрибути в CAD4.

Новости във версия 5.54.4

 • Добавен е вход/изход на SQL файл за потребителски таблици.
 • Коригирано е зареждането на конфигурация в сървърен режим.
 • Коригирано е обновяването на сървърните бази.
 • Коригиран е изборът на колони при работа с таблици.
 • Ускорен е графичният избор на текст.

Новости във версия 5.54.2

 • Коригирани са функциите от менюто „Редакция“ за работа с потребителски полилинии.
 • Гранични / режещи ръбове могат да бъдат полигони.
 • В графичния избор във и през контур избраният контур може да е полигон.
 • Добавен е бутон „Настройка“ в прозорците на функциите, работещи с потребителски таблици.
 • Текущият цвят е подсветнат в прозореца за избор на цвят.

Новости във версия 5.54.1

 • Разширена е поддръжката на мултиполигони в системата.
 • Единичните операции с полигони са изнесени в помощен прозорец.
 • Добавени са операциите „Офсет“, „Разрязване“ и „Разделяне“.
 • Функцията „Редакция -> Отрязва“ е премахната, а „Редакция -> Дели“ е с разширено действие, включващо това на премахнатата функция.
 • Темите на имот и подотдел са обновени.
 • В табличното търсене опцията „Без разлика между малки и големи букви“ е включена по подразбиране.
 • Добавена е възможност за копиране в клипборд на съдържанието на прозореца „Статус“ на избран обект.
 • Текущият слой може да се променя от основния панел за работа с потребителски таблици.
 • Добавена е функция за промяна на слоя за избраните потребителски обекти.
 • Коригиран е хоризонталният скрол на таблиците.
 • С Ctrl+A могат да се маркират всички потребителски слоеве.
 • На десен клавиш на мишката са добавени алтернативни функции в бутоните / менютата на помощните прозорци. Това дава възможност за промяна на текущия начин на избор за дадена таблица.
 • Добавена е възможност за визуализация в табличен вид на единичен запис.
 • Поясненията към стандартните полета на потребителски таблици са на кирилица, видът на графичния обект и слоя са текстови полета.
 • Добавен е бутон „Статус“ във формите на графичните потребителски таблици.
 • Добавена е операция „Сравнение“ в операциите с потребителски таблици.

Новости във версия 5.51.4

 • Потребителите на CadIS5 Server трябва да актуализират версията с CadIS5 Server build 4.
 • Добавено е поле за съвпадение в операциите с потребителски таблици.
 • LOG файлът е криптиран.

Новости във версия 5.50.7

 • Подобрена производителност.
 • Потребителите на CadIS5 Server трябва да актуализират версията с CadIS5 Server build 3.
 • Обновен потребителски интерфейс.
 • Добавена е възможност за настройка на табличен редактор.
 • Добавена е възможност за визуализация на текущите координати в Google Maps.
 • Добавена е функция „Буфер“ на полигон в потребителските таблици.
 • Добавена е възможност за оптимизация на избрана база от данни.
 • Подобрена е точността на функциите за сечения.
 • Функцията „Създаване на линии между улици“ работи с групи от НТП на имоти.

Новости CadIS 5.x спрямо CadIS 4.x

 • Разработен е нов модул Общ ГИС за работа с потребителски таблици.
 • Повишена е скоростта на работа на системата.
 • Добавени са нови условия за търсене в базата данни.
 • Добавени са функции за сравняване и изчисляване между колоните.
 • Отделени са точките и следите, свалени от GPS. Те могат да се настройват и се показват специфичните им данни.
 • Добавени са нови текстови формати за обмен на точки и линии в различни координатни системи.
 • Поддръжка на ZEM 3.01 формата като за целта са добавени нови полета за данни от вписванията.
 • При импортиране на данни и копиране от клипборда е добавена възможност за конфигуриране на кодовата таблица.
 • Добавена е възможност за конфигуриране и директно копиране на данни от текстов и CSV формат.
 • Максимално е запазен старият начин на работа, за да може да се улесни преминаването на старите потребители към настоящата версия.