За по-добра илюстрация на работата с програмния продукт CadIS сме изготвили серия от демонстрационни видео филми. Предлагаме ви списък на страниците, където са използвани тези филми, разбити по теми.

Административна карта

Използване на растерни карти

Импорт на данни от ДФЗ

  • Импортиране на данни от ДФЗ в модула Земеползване и актуализацията им за новото очертаване.
  • Импортиране на данни от ДФЗ и възможностите на основния модул за изготвяне на тематични карти.

Работа с GPS устройства

  • Изчитане и качване на данни в модула GPS.
  • Изчитане на измервания и запис на следи в GPS уред в GPX формат.
  • Бърза подготовка на GPS данни при кандидатстване за субсидии.

Очертаване и обработване на границите на БЗЗ

Стопански мероприятия и дневници

Моите имоти

  • Импорт, въвеждане и експорт на данни в регистър Моите имоти.

Облак точки

3D Мрежа

Релеф

  • Ползване на DEM (височинен цифров модел) в CadIS за изчисляване на височинни данни за имот (надморска височина и наклони), среден наклон на блок земеделска земя (БЗЗ) и отделяне на стръмна част от него в модул Релеф.

WEB карти