В тази страница ви предлагаме актуални версии на всички документи и учебни материали, които използваме в нашите обучения. Тези материали можете да ползвате както за предварителна подготовка, така и за референция, след като сте минали обучение при нас. Може да се запознаете и с документацията на сайта help.cadis.bg, който е достъпен и с натискане на бутона F1 (Помощ) в самата програма CadIS, както чрез меню Помощ > Съдържание.