Актуална версия на CadIS

Версия 9 на CadIS се предлага от 01.03.2023 г., с което се прекратява поддръжката на CadIS8.

За настоящи клиенти на CadIS9 се предлага безплатна актуализация към последната версия на продукта. Към момента това е 9.1.4. Ако сте закупили CadIS9, и имате право на поддръжка, можете да си изтеглите и инсталирате последния инсталационен файл от тук.

Актуалната версия на CadIS9 Server е 9.1.
32 битовия вариант можете да изтеглите от тук.
64 битовия вариант можете да изтеглите от тук.
Тази версия е предназначена за CadIS9 версия 9.1.0 или по-нова!

Новости във версия 9.1.4

Разработен е 64-битов вариант на програмата, която работи около 25% по-бързо от 32-битовия вариант на CadIS8 и използва ефективно цялата налична оперативна памет на компютъра. По време на инсталация автоматично се избира съответния вариант на програмата в зависимост от операционната система (32 или 64 битова) на Windows.

По време на инсталация на CadIS9 има възможност за избор на място на работната папка (Cadis9_Work), различно от това, което е по подразбиране. Мястото на работната папка, както и мястото на папката за временни фалове (CadIS9_Temp) може да бъде променено и след инсталация в зависимост от желанието на клиента и наличието на свободно дисково пространство на компютъра.

В модул 3D Мрежа е добавена функция за конвертиране на данни във формат b3dm (Batched 3D Model) 3D Tiles чрез посочване на JSON файл или директно на DJI Terra zip файл.

За всички видове лицензи на CadIS9 се изисква периодична интернет свързаност за проверка на лиценза.