Работа с панела Облак точки

 

Визуализиране на помощен прозорец Облак точки

 

Зареждане на CCF файл

 

Редакция на визуализацията по даден атрибут

 

Алтернативно изключване/включване на визуализацията на заредените облаци от точки

 

За да се види разрез в основата на сградата се избира кота терен чрез посочване на точка

 

Избор на кота терен чрез посочване на прозорец

 

3D визуализация на избрана област от точки