Работа с модул Административна карта в CadIS

 

Стартиране на CadIS с настроена координатна система (в случая шаблона proBG_UTM35), за зареждане на ортофото карти от МЗХГ

 

Зареждане на ортофото карти

 

Активиране на Помощен прозорец АДМ

 

Включване на функция Визуализация на административното деление

 

Търсене на селище по начало на име

 

Локализиране на землище и селище върху административната карта на България

 

Конфигурация на цвят и дебелина на контур на обект от административната карта за по-добра видимост върху ортофото картата

 

Търсене на селище по EKATTE

 

Конфигурация на цвят на надпис на обекти от административната карта за по-добър контраст върху ортофото картата

 

Разглеждане на съседни землища и селища върху Административната карта и ортофото картата на България