Тематична карта Земеползване, Дневник

 

Зареждане на файл с данни за Земеползане

 

Разглеждане на Блокове Земеделска Земя (БЗЗ)

 

Задаване на Тема
(Оцветяване на БЗЗ по култури)

 

Избиране на БЗЗ

 

Разглеждане на Мероприятия за БЗЗ

 

Разглеждане на Обследванияя за БЗЗ

 

Разпечатване на Дневник за Стопанисване на БЗЗ

 

Разглеждане на Дневник за Стопанисване на БЗЗ

 

Разпечатване на Дневник за Растителна Защита