Подготовка на GPS данни за регистрация в ИСАК

 

Зареждане на файл с настроена
координатна система UTM зона 35

 

Четене на данни от GPS файл

 

Локализиране на GPS данните

 

Активиране на Помощен прозорец

 

Свързване на GPS точките в GPS следа

 

Автоматично затваряне на GPS следите в затворени контури

 

Показване на зоните в Google Earth

 

Експорт на зоните в zip файл за ИСАК