Работа с панела Моите имоти

 

Визуализиране на помощен прозорец Моите имоти

 

Импорт на декларации по член 69 от предишната (2017) година

 

Импорт на заявления по член 70 от предишната (2017) година

 

Редакция на субектите след импорт на декларациите

 

Задаване на текущата стопанска година в таблицата с Моите имоти

 

Въвеждане на данни за нови собствени и наети имоти

 

Директно въвеждане на номер на имот

 

Избор на имот по графика

 

Избор на имот по вътрешна точка

 

Одобряване на списъка с имотите

 

Проверка на моите имоти за съответната година

 

Разглеждане на грешките в табличния редактор

 

Оцветяване на моите имоти

 

Експорт на декларации по член 69 и заявления по член 70 за текущата (2018) година в CSV формат