Изчисляване на среден наклон на БЗЗ в CadIS

 

Избор на база данни с блокове земеделска земя (БЗЗ)

 

Визуализация на местоположението на данните чрез модула Административна карта

 

Как се показват на работното поле панелите АДМ, Земеползване, DEM и Основа

 

Зареждане на цифров модел на повърхността (DSM) от програма Коперник на ЕС за България

 

Визуализация на местоположението на DSM данните чрез Лупа > Регенерация

 

Избор на палитра за цифровия модел на повърхността

 

Цветовете на избраната палитра Син-Зелен-Кафяв-Бял показват пиксели от най-ниска (син) до най-висока (бял) надморска височина

 

Добавяне на ортофото WEB карти от InspireOrthophoto 2020, 2021 и 2022

 

Превключване между растерни слоеве в помощен прозорец Основа

 

Изключване на ненужни слоеве с данни от иконното меню +/-

 

Разглеждане на DSM модела и измерване на надморската височина на най-високите части на землището

 

Настройка на максималната височина малко над измерената най-висока точка, за да се визуализира по-добре разликата във височините в рамките на избраната палитра

 

Включване на настройката Визуализация на наклона, при която проличават по-равните и по-стръмните места на терена

 

Измерване на височинни данни (коти и наклон) на единичен контур (поземлен имот)

 

Показване на всички паспорти на БЗЗ в базата данни

 

Добавяне на колоната Среден наклон в таблицата с паспорти на БЗЗ

 

Избор на всички паспорти и изчисляване на среден наклон в проценти на всички БЗЗ

 

Сортиране на средния наклон в намаляващ ред, за да се видят БЗЗ с над 10% среден наклон

 

Избор на БЗЗ с наклон малко над 10%, за да се отдели от него малка стръмна част, така че да се формира нов БЗЗ със среден наклон под 10%

 

Включване на слой InspireOrthophoto2020, за да видим посоката на обработка на блока и как е подходящо да се отдели стръмната част

 

Изчертаване на временна линия, която да служи за граница за отделяне на стръмната част от блока

 

Създаване на нов БЗЗ, чрез Ръчно създаване на контур от покритие

 

Отделяне на площ от БЗЗ с наклон под 10%

 

Посочване на вътрешна точка
ВАЖНО! Трябва да се посочи точка, която да е сигурно, че ще остане в новия БЗЗ, далеч от режещия ръб!

 

Местене на режещия ръб, така че да се достигне среден наклон на новия БЗЗ максимално близо, но под 10%, в случая 9.99%

 

Изчисляване на среден наклон на новия БЗЗ

 

Изчисляване на среден наклон на новия БЗЗ с по-стръмния терен