Преразпределяне на БЗЗ

 

Отделяне на БЗЗ по точна площ
Създаване на линия за граница

 

Създаване на линия за граница

 

Избор на БЗЗ за разделяне

 

Избор на режещия ръб

 

Избор на частта с точна площ

 

Въвеждане на точна площ (кв. м)

 

Въвеждане на допустимото отклонение (кв. м)

 

Захващане на границата

 

Ръчно наместване на границата

 

Избор на необходимата част

 

Обединяване на БЗЗ

 

Посочване на граница за премахване

 

Разделяне на БЗЗ

 

Посочване на граница за разделяне

 

Смяна на граница на БЗЗ

 

Изчертване на нова граница