Печат на работна карта на блоковете земеделска земя

 

Зареждане на данните

 

Включване на основата

 

Задаване на Тематична карта

 

Зареждане на готов конфигурационен файл за печат

 

Създаване на работна карта

 

Промяна на мащаба

 

Преглед на спецификацията на блоковете земеделска земя

 

Установена е грешка, която трябва да се поправи

 

Преглед на картата за други грешки

 

Подготовка на коригираната карта

 

Поправка на грешката

 

Разглеждане на спецификацията на блоковете земеделска земя

 

Разпечатване на картата в пдф или директно на принтер

 

Разглеждане на готовата карта

 

Изход от картата