Използване на растерни карти (BGR файлове)

 

Зареждане на файл с настроена
координатна система UTM зона 35

 

Зареждане на обработените карти

 

Визуализиране на целия слой

 

Показване на помощния прозорец за работа с растерни изображения

 

Добавяне на нов растерен слой

 

Преместване на всички карти в новия растерен слой

 

Преименуване на растерен слой

 

Зареждане на друга папка с карти

 

Превключване между слоевете

 

Лупи и Превключване между слоевете за разглеждане