Сечения на БЗЗ с Имоти

 

Зареждане на файл с данни за
Земеползане

 

Разглеждане на Блокове Земеделска Земя (БЗЗ)

 

Импортиране на zem файл с имоти

 

Избор на Операция Сечения на БЗЗ с имоти

 

Разглеждане застъпените от БЗЗ имоти

 

Визуализация на засегната площ на конкретен имот с БЗЗ