Създаване на правно основание за полски пътища

 

Създаваме нов блок земеделска земя по границите на съществуващите

 

Избираме ръчно създаване на контур от покритие

 

Точно посочваме границите на полския път

 

Свободно ограждаме частта от пътя, който трябва да се включи

 

Точно посочваме границите на полския път

 

Свободно ограждаме частта от пътя, който трябва да се включи

 

Посочваме вътрешност за присъединяване извън съществуващите БЗЗ за използването им за граници на новия БЗЗ

 

Ръчно настаняваме ползвател на новосъздадения блок