Използване на данни от ИСАК за регистрация на площите през новата кампания

 

Импортиране на данни от ZIP файл от ИСАК

 

Разглеждане на Блокове Земеделска Земя от 2011

 

Зареждане на тематична карта по производител

 

за контрастно оцветяване на БЗЗ от различните стопански години

 

Изглед на неприключени БЗЗ

 

Приключване на стопанисване

 

Изглед на приключени БЗЗ

 

Зареждане на GPS следа за разделяне на БЗЗ

 

Стартиране на нова стопанска година за трайно насаждение

 

Разделяне на БЗЗ с използване на GPS следата

 

Създаване на контур за избор на сечение

 

Създаване на паспорт на новия БЗЗ

 

Избор на култура през новата стопанска година

 

Създаване на нов БЗЗ с останалата площ

 

Създаване на паспорт на новия БЗЗ

 

Избор на култура през новата стопанска година

 

Архивиране на БЗЗ от предишната стопанска година

 

Стартиране на нова стопанска година за трайно насаждение

 

Създаване на нов БЗЗ, обединен от 2 съседни БЗЗ

 

Създаване на паспорт на новия БЗЗ

 

Избор на култура през новата стопанска година

 

Архивиране на БЗЗ от предишната стопанска година

 

Окончателен преглед на БЗЗ за новата стопанска година

 

Експорт на ZIP файл за регистрация в ИСАК