Изчистване граници на Блок Земеделска Земя (БЗЗ)

 

Зареждане на файл с настроена
координатна система UTM зона 35

 

Четене на данни от GPS файл

 

Локализиране на GPS данните

 

Прехвърляне на GPS следи в БЗЗ

 

Редактиране на препокрит БЗЗ

 

Изтриване на вътрешен БЗЗ

 

Тест на БЗЗ и разглеждане на грешки по границата

 

Изчистване на граници на БЗЗ

 

Разглеждане на коригираната граница на БЗЗ