Четене и запис на GPS данни в GPX формат (за GPS устройства като Garmin GPSMAP62s и по-нови модели) за разделяне и редактиране на Блокове Земеделска Земя (БЗЗ)

 

Стартиране на CadIS с избор на последно зареждана база

 

Активиране на Помощен прозорец АДМ

 

Визуализация и разглеждане на Административната карта на България

 

Локализиране на БЗЗ, който трябва да се раздели поради наличие на необработваема земя по цялата му ширина

 

Временно изключване на ненужните слоеве обекти

 

За да се намери на терена, блокът се записва в GPX формат (маршрут) в папката GARMIN\GPX на GPS приемника

 

Запис на базата данни и затваряне на CadIS за работа на терена с GPS устройството

 

След измерванията на полето и записването им с говорящи имена, се стартира CadIS за продължаване на работата със същия файл.

 

Четене на записаната на терена следа, която оформя новите граници на БЗЗ в GPX формат от папката GARMIN\GPX на GPS приемника

 

Активиране на Помощен прозорец Земеползване

 

Избор на функцията Разделяне на БЗЗ

 

Посочване на GPS следата, която ще бъде нова граница на БЗЗ

 

Изтриване на излишния БЗЗ, формиран върху необработваема земя

 

Четене на записаната на терена следа, която маркира дупка необработваема земя в БЗЗ

 

Преместване на надписа на БЗЗ, за да има по-добра видимост на GPS следата

 

Редактиране на БЗЗ, чрез изваждане на полигон (затворената GPS следа)

 

Описаната процедура може да бъде извършена и като на терена се маркират GPS точки, вместо да се записват GPS следи