Използване на данни директно от GPS устройство Garmin (по-стари модели като GPSmap 60CSx) за измерване на новоразработена орна земя и добавянето и към наличен Блок Земеделска Земя

 

Стартиране на CadIS с избор на последно зареждана база

 

Активиране на Помощен прозорец АДМ

 

Визуализация и разглеждане на Административната карта на България

 

Локализиране на Блок Земеделска Земя (БЗЗ),
към който има новоразработена площ

 

Временно изключване на ненужните слоеве обекти

 

За да се намери на терена, блокът се записва в GPS устройството

 

Запис на базата данни и затваряне на CadIS
за работа на терена с GPS устройството

 

След измерването на граничните точки на полето се стартира
CadIS и продължава работата със същия файл.

 

Четене на маркираните на терена точки, които оформят
новоразработената земя от GPS устройството

 

Активиране на Помощен прозорец Графика

 

Свързване на GPS точките в GPS следа

 

Активиране на Помощен прозорец Земеползване

 

избор на функцията Смяна на граница на БЗЗ

 

използване на GPS следата за нова граница на БЗЗ

 

Изглаждане на границата на БЗЗ чрез нова полилиния

 

Описаната процедура може да бъде извършена и като на терена директно се запише GPS следа, вместо да се маркират GPS точки