Tематична карта по Пpоизводител и Култури

 

Зареждане на файл с настроена
координатна система UTM зона 35

 

Импортиране на данни от ZIP файл от ИСАК

 

Зареждане на тематична карта по производител

 

Добавяне на производител към тематичната карта

 

Конфигуриране на различните производители

 

Разглеждане на тематичната карта по производител

 

Зареждане на тематична карта по Култури

 

Разглеждане на тематичната карта по Култури

 

Тест на БЗЗ за грешки