Добавяне на контур към мероприятие

 

Зареждане на файл с данни за Земеползане

 

Разглеждане на Блокове Земеделска Земя (БЗЗ)

 

Четене на данни от GPS файл

 

Редактиране на мероприятие - формиране на контур от GPS следа

 

Същата операция за друг БЗЗ

 

Сравнение на БЗЗ с мероприятие

 

Препокрита площ от следа от инвентар